Kaisec

Energie specialisten

Kaisec is een jong bedrijf dat zich specialiseert in installaties die bedrijven voorzien van energie. Ze helpt haar klanten - veelal grootverbruikers van energie - om hun energievoorziening zo efficiënt mogelijk te maken. Het bedrijf bestaat uit specialisten die nieuwe intallaties ontwerpen en die voor bestaande installaties verbeteringen doorvoeren.

Stoom

Paul Weersink is een van de oprichters van Kaisec. Hij schetst een beeld van de markt waarin Kaisec zich begeeft: "Onze opdrachtgevers zijn industriële bedrijven die veel energie verbruiken voor hun productieproces. Denk bijvoorbeeld aan de papierindustrie. Voor het opwekken van energie voor productieprocessen wordt brandstof eigenlijk altijd omgezet in stoom. Stoom is één van de meest efficiënte manieren om warmte, en dus energie, te transporteren. Dat zal de komende decennia niet veranderen; er is op dit moment geen beter alternatief voorhanden."

Verduurzaming

Hij vervolgt: "De manier waarop stoom wordt gemaakt ontwikkelt zich wel in een enorm tempo. Waar aardgas tot voor kort verreweg het meest gebruikt werd om warmte op te wekken, richten we ons tegenwoordig steeds meer op duurzame brandstoffen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van heel veel nieuwe soorten biomassa. Dat heeft gevolgen voor de verbrandingsketels, want biomassa is weliswaar schoon in de zin van het milieu, het geeft wel een veel grotere vervuiling van de ketels. Wij bedenken oplossingen om toepassing van duurzame brandstoffen in bestaande ketels mogelijk te maken en zijn zelf bezig met een nieuw eigen product om de ketels schoon te maken zonder dat het productieproces stilgelegd moet worden."

Een van de oplossingen die Kaisec heeft ontwikkeld is een 'steam hammer' die door middel van een enorme stoomexplosie de binnenkant van een ketel reinigt tijdens het inbedrijf zijn.

Naast het gebruik van andere brandstoffen, wordt ook veel aandacht besteed aan het efficiënter maken van de installaties door het hergebruik van restwarmte.

Kennis

Paul Weersink ziet dat het werk waar hij zich mee bezig houdt steeds meer kennis vergt: "Verbrandingstechnieken veranderen; er wordt steeds meer gebruik gemaakt van 'moeilijkere'  brandstoffen. Het vergt steeds meer kennis en innovatiekracht om de installaties hiervoor geschikt te maken. De vereiste kennis zal de komende jaren alleen nog maar toenemen."

Kaisec maakt regelmatig gebruik van de diensten van Primat Technische Professionals om extra expertise flexibel in te huren. Paul Weersink: "Wij kunnen niet alle expertise zelf in huis hebben. Als wij extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van pijpstress analyses, dan vinden we dat veelal bij Primat. Ik heb al een jarenlange relatie met de mensen van Primat en zij zijn vaak in staat om mensen met de juiste kennis voor ons te vinden. Ze doen dat bovendien tegen een prima prijs-kwaliteit verhouding."

Paul Weersink

Boven: Paul Weersink

Onder: diverse projecten van Kaisec

Kaisec

Kaisec

Kaisec

Primat. Als techniek centraal staat.