Siemens Hengelo

Producent van compressoren en gasturbines

In Hengelo, achter de muren van wat een groot kantoorgebouw lijkt, liggen indrukwekkende productiehallen waar enorme compressoren en gasturbines samengebouwd worden voor klanten over de hele wereld.

Siemens in Hengelo behoort tot de energietak van Siemens, waar wereldwijd zo'n 100.000 mensen werken (Siemens totaal heeft 350.000 werknemers). In Hengelo worden compressoren en gasturbines voor de olie & gasindustrie geassembleerd. Alle componenten komen uit de portfolio van Siemens: compressoren uit Duitsland en gasturbines uit Houston, Lincoln of Finspong. Daarnaast worden nog maatwerk compressoren ontworpen, gebouwd en onderhouden.

Over Siemens

Henk Feldkamp is verantwoordelijk voor de afdeling Material Handling. Door een jarenlange werkhistorie bij Siemens, weet hij een volledig beeld te schetsen van het bedrijf: "Wij houden ons bezig met grote, kapitaalintensieve installaties. De totale doorlooptijd van een project is ongeveer 2 jaar en er worden jaarlijks zo'n 25-30 nieuwe installaties geleverd. Daarnaast hebben we een grote serviceafdeling, die ervoor zorgt dat de installaties optimaal blijven functioneren. De service afdeling is overigens zo goed uitgerust, dat zij in staat is om volledige nieuwe compressoren te bouwen."

Een nieuwbouwproject doorloopt de volgende fasen:

  • In de verkoopfase worden de proposals gemaakt. Omdat het complexe projecten betreft, is de afdeling Engineering hier al in betrokken;
  • Als er een order is, gaat de afdeling Engineering de specificaties uitwerken;
  • vervolgens wordt de materiaalplanning gemaakt, waarbij de documentatie wordt gemaakt voor de in te kopen producten;
  • Bij het binnenkomen van de ingekochte componenten wordt door de afdeling Material Handling gecontroleerd en gekeurd;
  • Na vrijgave van de inkopen komt de productie afdeling in beeld, die de installatie assembleert en test;
  • Samen met de klant volgt de definitieve test, waarna de installatie gereed wordt gemaakt voor vervoer;
  • Ten slotte wordt de installatie op locatie geïnstalleerd en valt het onder de garantieregeling.

De orderportefeuille van Siemens Hengelo is goed gevuld. Henk Feldkamp: "Omdat wij wereldwijd werken, zijn wij niet afhankelijk van verschuivingen in de productie van olie en gas. En ondanks de opkomst van duurzame energie, zullen fossiele brandstoffen de komende decennia belangrijk blijven. De toekomst voor onze producten is nog steeds prima."

Personeel: hogere eisen

De eisen die gesteld worden aan personeel zijn de laatste jaren veranderd. Henk Feldkamp legt uit: "Kennis is belangrijker geworden. Waar 'gezond verstand'  vroeger nog wel eens voldoende was, vragen wij eigenlijk altijd minimaal een middelbare opleiding. Daarnaast is de aansturing veranderd: de sturing van boven is minder geworden en er wordt meer eigen verantwoordelijkheid gegeven. Dat betekent dat personeel steeds zelfstandiger moet kunnen functioneren. Ten slotte zorgen technologische ontwikkelingen ervoor dat mensen zich gedurende hun hele carrière moeten blijven ontwikkelen. Als het gaat over eisen, dan zal het alleen maar meer worden, nooit minder."

Primat: hofleverancier

Primat Technische Professionals is een van de hofleveranciers van Siemens Hengelo. Henk Feldkamp ziet Primat als een betrouwbare partner met zeer betrokken medewerkers. Hij waardeert vooral de betrokkenheid bij de gedetacheerde krachten: "Primat komt zeer regelmatig langs om op een zeer open manier te evalueren hoe het gaat. De begeleiding van de gedetacheerden is erg goed." Overigens is ook de betrokkenheid vanuit Siemens hoog: extern personeel heeft beschikking over dezelfde faciliteiten als vast personeel.

 

 

Bijzonder contrast

in de enorme productiehallen van Siemens hangen bovenloopkranen die tot 100 ton kunnen hijsen. Tegelijkertijd is de tolerantie voor onderdelen van de installaties enkele honderdsten van een millimeter. Logisch als je weet met welke druk gas door de leidingen geperst moet worden, maar toch een bijzonder contrast...

 

Siemens Hengelo

Siemens Hengelo

Primat. Als techniek centraal staat.